اگر  هنوز  اشتراک تهیه نکرده اید یا قصد حمایت از انجمن فیلارمونیک ایران را دارید می توانید با کلیک روی دکمه زیر به ما بپیوندید.